Business center Rotterdam Zipperz

De kracht van een business center

We schrijven in onze blogs met name voor professionals en dan natuurlijk over onderwerpen die gelinkt zijn aan onze business; hoe professionals nog professioneler worden, hoe en waar we werken (zeker gezien de afgelopen 2 jaar), hoe belangrijk we koffie vinden (knipoog) en hoe we denken over de moderne werkplek anno 2022 en wat dat…

Samenwerken – snel gezegd, net zo makkelijk gedaan?

  Samen werken en samenwerken – er zijn maar weinig onderwerpen waarover rondom arbeidssituaties zoveel al is geschreven of wordt nagedacht. Samenwerkingstechnieken, best practices, inspirerende verhalen… you name it, het is gedeeld. Het lijkt dus ook een beetje vreemd dat we toch het onderwerp samenwerken (en samen werken) dus toch weer aanraken voor ons blog…