Samenwerken – snel gezegd, net zo makkelijk gedaan?

 

Samen werken en samenwerken – er zijn maar weinig onderwerpen waarover rondom arbeidssituaties zoveel al is geschreven of wordt nagedacht. Samenwerkingstechnieken, best practices, inspirerende verhalen… you name it, het is gedeeld.

Het lijkt dus ook een beetje vreemd dat we toch het onderwerp samenwerken (en samen werken) dus toch weer aanraken voor ons blog (maar we doen het toch!).

We verwijzen vandaag heel even naar een bedrijf waarbij een ondernemer en een oud-militair inzichten uit hun bedrijfsleven EN het leger combineerden. We duiken dan ook niet te diep de materie in, maar delen wel wat van die inzichten.

 

Samenwerken in je eigen rol

Wat veel grotere bedrijven op een punt ervaren, is dat organisaties log worden. Er is hiërarchie, er zijn belangen, er is veel mensen die zich met hetzelfde bemoeien. Een van de toffe zaken uit bovenstaand voorbeeld (leger versus onderneming) is dat de kracht van ieder persoon benut wordt. Je hebt een rol, een expertise, een taak en die voer jij uit.

Niemand die zich onnodig bemoeit met de expertise van een ander EN het vertrouwen in de mensen om je heen dat ze doen waar ze goed in zijn en wat hen is toebedeeld.

Dat vraagt dus ook vertrouwen en de juiste mensen.

 

Aandacht voor productiviteit

Je laten afleiden is de doodsteek voor productiviteit. Ook over DAT onderwerp zijn al boeken vol geschreven. Maar wat we vaak onderschatten of niet doorzien, is dat er allerlei afleidende factoren zijn waar we ons niet echt bewust van zijn.

Alleen al de aanwezigheid van onze mobiele telefoon en het geluid dat ze maken. Mensen om ons heen waarvan we geluid of beweging oppikken. Maar ook onderbrekingen in de vorm van weer een vergadering of overleg.

Wees je dus bewust van wat je wilt doen, wat je daarvoor nodig hebt en wanneer je rust en focus nodig hebt om een taak uit te voeren.

 

Keep it simple

Simpel is goed. Eindeloze complexe zaken, organisatieplannen, vergaderingsstructuren. Simpel is goed. Wanneer je niet alles dicht timmert of complex maakt, geeft dat ook ruimte voor mensen om zelf te sturen EN biedt ruimte voor creativiteit, nieuwe visies.  

Samen werken en samenwerken bij ZiPPERZ; natuurlijk faciliteren wij vooral. Met onze ruimtes, horeca, spullen…

Maar de atmosfeer binnen ZiPPERZ ademt samenwerken en samen werken; professionals onderling die elkaar inspireren, maar ook de ruimte vinden om in volledige focus te werken aan een project of klant.

 

 

 

Share:

Mogen wij u terugbellen?